Umělá inteligence v praxi: Lead management s podporu umělé inteligence pro ještě lepší konverzní výsledky

calendar_month 23. 8. 2023     person  Jiří Anderle

Jedním z hlavních trendů současného obchodního prostředí je personalizace a relevantnost komunikace nejen se stávajícími, ale především s potenciálními zákazníky. V rámci digitální transformace se právě umělá inteligence (AI) stává klíčovým nástrojem pro snadné a efektivní dosažení tohoto cíle. Jak jsme AI integrovali do lead managementu GROWITO? Jak díky GROWITU využívat jednoduše umělou inteligenci v praxi? A proč jediným opravdu limitujícím faktorem využití AI v GROWITU je fantazie jeho uživatelů? Podívejme se na to podrobněji v následujícím textu ↴

GROWITO - Lead management s podporu umělé inteligence

Praktické využití umělé inteligence

Nová funkce umělé inteligence v naší lead management aplikaci umožňuje uživatelům nastavit specifické parametry a pravidla v nastavení formulářů. K vybraným položkám ve formuláři můžete nyní přiřadit funkce AI s obecným zadáním pro vygenerování požadovaného relevantního výsledku. Do těchto obecných zadání lze jednoduchým kliknutím dále vkládat konkrétní proměnné pro doplnění hodnoty z leadu nebo přihlášeného uživatele. To umožňuje sofistikovanější a cílenější přípravu podkladů založených na specifických informacích o leadu pro interakci s potenciálními zákazníky.

Je důležité zdůraznit, že všechny funkce AI jsou určeny jako pomocné výhradně pro uživatele GROWITA. Bez jejich kontroly a revize se směrem k potenciálním zákazníkům nic automaticky neodesílá.

Jak funguje AI v Growitu

Naše integrace AI do Growita je maximálně univerzální. Její praktické využití tak záleží čistě na uživateli, resp. na jeho fantazii a kreativitě. Pojďme si to ukázat na základním příkladě.

GROWITO

Na ukázku si vezmeme jednoduchý poptávkový formulář z těchto stránek, který je určen pro zájemce o GROWITO z řad reklamních a marketingových agentur.

  • Nastavení formuláře v aplikaci s možnosti aktivace AI
GROWITO formulář
GROWITO

Kliknutím na AI tlačítko vstoupíme do nastavení umělé inteligence pro tento konkrétní formulář. Naším cílem je požádat AI o vygenerování relevantního textu pro e-mail, který chceme zájemci odeslat.

Text chceme se správným oslovením potenciálního klienta, dále chceme poděkovat za zájem o naše řešení jak jemu, tak i jeho agentuře. Dále bychom mu rádi představili výhody využívání lead management aplikace pro jeho agenturu a její klienty. V závěru pak chceme sdělit, že jej budeme brzy kontaktovat telefonicky na jeho čísle s dalšími informacemi a uvedeme naše kontaktní údaje.

  • Konfigurace požadovaného výstupu AI pro konkrétní položku.
  • V položce Název pojmenujeme tento konkrétní požadavek na AI výstup. V tomto případě např. "Vytvořit personalizovaný e-mail". Takto pak bude pojmenovaný button u položky E-mail u všech příchozích leadů z tohoto formuláře.
  • Dále vybereme ke které položce formuláře tento AI požadavek náleží. V tomto případě tedy zvolíme E-mail.
  • V dalším kroku již definujeme vlastní zadání pro AI. K tomu máme k dispozici dvě sady buttonů – Uživatel a Formulář. Ty reprezentují proměnné, které můžeme využít níže při tvorbě zadání. Fialová sada reprezentuje údaje přihlášeného uživatele - tedy nás a modrá sada pak údaje vyplněné potenciálním zájemcem v leadu.
  • Následně můžeme začít psát zadání, které může vypadat např. takto. Hodnoty ve složených závorkách jsou proměnné vkládané do textu pomocí výše zmíněných tlačítek.
GROWITO nastavení AI
GROWITO

Po uložení máme zadání hotové a od této chvíle se u všech leadů z tohoto formuláře u položky e-mail zobrazí tlačítko "Vytvořit personalizovaný e-mail", které vygeneruje na základě našeho zadání text pro e-mail.

  • AI button u konkrétního leadu
GROWITO AI button
GROWITO

Po kliknutí na toto tlačítko pak dostaneme výsledný AI výstup vygenerovaný na základě našeho zadání.

  • Výsledný AI návrh znění e-mailu dle našeho zadání.
  • S každým novým požadavkem dostáváme odlišný výsledek, ale stále s podobným kontextem.
GROWITO AI výstup

Závěr

Je důležité si uvědomit, že ne každý výstup je dokonalý. Je vždy potřeba připravený text přečíst, posoudit a případně upravit dle vlastního jazykového citu, případně si vyžádat text nový. AI výstup proto vnímáme jako jakýsi výchozí materiál, jeho kvalita se může lišit požadavek od požadavku a je také velmi závislý i na kvalitní přípravě samotného zadání.

Spravujte všechny své obchodní poptávky efektivně a přehledně na jednom místě

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.

Mám zájem o GROWITO trending_flat

Mám zájem o GROWITO

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.