Jak moderní lead management aplikace může pomoci podnikům dosáhnout úspěchu

calendar_month 25. 7. 2023     person  Jiří Anderle

Vysoce konkurenční vyspělá digitální doba vyžaduje klíčové strategie, které vám umožní efektivně získávat nové zákazníky. Jedním z klíčových nástrojů, který vám v tom může pomoci, je správně nastavená a funkční lead management aplikace. Získávání a zpracování obchodních poptávek jsou klíčové kroky, které mohou ovlivnit celkový úspěch vašeho podniku. V tomto článku se podíváme na důležitost těchto procesů v rámci lead management aplikace.

GROWITO - Jak moderní lead management aplikace může pomoci podnikům dosáhnout úspěchu

Co je lead management?

Lead management je proces identifikace, získávání, zpracování a následného konvertování potenciálních zákazníků, známých jako „leady“, do skutečných zákazníků. Cílem lead managementu je zajistit, aby každý lead byl řádně sledován a posunut přes celý prodejní proces až k uzavření prodeje. Lead management se netýká pouze generování nových leadů, ale také jejich úspěšného zpracování a péče o ně až do okamžiku, kdy se stanou loajálními zákazníky.

GROWITO

Platfroma GROWITO je postavena na třech základních piliřích, které na sebe logicky navazují.

 • GROWITO Formuláře – flexibilně navržené API
 • GROWITO Lead management – intuitivní prostředí pro práci s leady
 • GROWITO Analytika – komplexní přehled napříč marketingovými a obchodními metrikami

Získávání obchodních poptávek

Získávání obchodních poptávek je prvním krokem v lead managementu. Pokud nemáte dostatečný počet kvalitních leadů, nemáte z čeho potenciální zákazníky konvertovat. Lead management aplikace sbírá a centralizuje data z různých zdrojů, jako jsou webové formuláře, sociální média, e-maily a další marketingové kampaně – zkráceně se tento proces nazývá agregace leadů. Díky tomu můžete rychle reagovat na nové poptávky a minimalizovat riziko, že byste nějaký potenciální obchod zmeškali.

GROWITO

Agregace leadů je v GROWITU vyřešena pružně navrženým API, které umožňuje pro každý typ leadu vytvořit specifickou datovou strukturu.

 • Formuláře generované přímo z prostředí platformy. Nemusíte nic programovat.
 • Jednoduché napojení již existujících formulářů. Využijete to, co máte již k dispozici.
 • Připraveno i na příjem leadů z vašich externích služeb. Minimalizujete tak náklady na často nákladný vývoj.
 • Aplikace pro sběr leadů z Facebook Leads Ads kampaní. Vaši kampaň propojíte s GROWITEM pouze pomocí jejího ID.

Zpracování obchodních poptávek

Zpracování obchodních poptávek je dalším klíčovým prvkem v lead managementu. Po získání nové poptávky je důležité rychle a efektivně na ni reagovat. Lead management aplikace může automaticky přiřazovat poptávky konkrétním obchodním zástupcům na základě různých kritérií, jako je geografická poloha, zájem zákazníka nebo pravděpodobnost uzavření obchodu. Tímto způsobem je zajištěno, že každý lead je řádně sledován a nikdy se nedostane na „černou listinu“ nezodpovězených poptávek.

GROWITO

GROWITO Lead management je z pohledu uživatelů ta nejdůležitěší část celé platformy. Zde dochází ke zpracovávání jim přiřazených obchodních poptávek.

 • Platforma GROWITO umožnuje implementaci od jednoduchých uživatelských struktur až po celé obchodní skupiny a dealerské sítě s různou úrovní uživatelských práv a pohledů.
 • V rámci nadefinované uživatelské struktury mohou vybraní uživatelé (vedoucí, manageři) sledovat, koordinovat a vyhodnocovat práci svých podřízených. Mohou také zřizovat nové účty, deaktiovat nepotřebné nebo např. nastavit vyřizování leadů pouze z vybraných zdrojů.
 • Systém automaticky vyhodnocuje důležité KPIs jako je konverzní poměr každého obchodníka či celé skupiny nebo jejich reakční dobu.
 • GROWITO lze implementovat buď jako serverové řešení v rámci growito.app nebo jako cloud řešení určené výhradně pro potřeby konkrétního uživatele.

Efektivní komunikace s potenciálními zákazníky

Lead management aplikace poskytuje nástroje pro efektivní komunikaci s potenciálními zákazníky. Rychlá odpověď na jejich dotazy nebo požadavky je klíčem k tomu, aby si zachovali zájem o váš produkt nebo službu. Lead management aplikace umožňuje sledovat veškerou komunikaci s každým leadem, což vytváří lepší základ pro budoucí interakce a personalizaci nabídky.

GROWITO

Všechny aspekty při návrhu a vývoji GROWITA jsme vždy směrovali k efektvní a intuitivní práci jeho uživatelů směrem k jeho potencionálním zákazníkům.

 • Reakce na poptávku probíhá v reálném čase. V okamžiku vygenerování leadu platforma GROWITO odesílá notifikační e-mail všem dotčeným obchodníkům s výzvou k převzetí poptávky.
 • Po převzetí leadu konkrétním obchodníkem je zákazník automaticky vygenerovaným e-mailem informován a jsou mu odeslálny kontaktní údaje tohoto obchodníka. Šablonu tohoto e-mailu lze upravit dle firemní identity uživatele.
 • GROWITO umožňuje v rámci obchodního procesu zaznamenávat provedené akce a plánovat akce budoucí. Naplánované akce má každý obchodník k dispozici přehledně v kalendáři.
 • Po ukončení obchodního procesu je každý lead uzavírán s úspěchem či neúspěchem s možností dodatečných informací pro další automatizované vyhodnocení (např. ROI) a je otevřený pro napojení do dalších částí firemního obchodního procesu, což může být například CRM nebo emailingové řešení.

Zvýšení produktivity a konverzních poměrů

Správně navržená lead management aplikace může výrazně zvýšit produktivitu vašich prodejních týmů. Díky automatizaci rutinních úkolů a lepší organizaci leadů mají vaši obchodní zástupci více času věnovat se kvalitním interakcím s potenciálními zákazníky. To v konečném důsledku vede k vyššímu konverznímu poměru, tedy k většímu počtu skutečně uzavřených obchodů.

GROWITO

GROWITO je obchodně-marketingová platforma vyvinutá pro maximalizaci konverních poměrů jak v rámci marketingových aktivit při získávání nových leadů, tak pro pro maximalizaci konverních poměrů v navazujích obchodních aktivitách při prodeji zboží či služeb.

 • GROWITO v sobě integruje online marketing i prodej, a tím udržujte spolupráci mezi marketingovým týmem, který generuje leady, a prodejním týmem, který se stará o konverze. Týmová spolupráce a sdílení informací v průběhu kampaně a po ní prispívá k vyšší efektivitě celého procesu.
 • Sledováním klíčových ukazatelů výkonu (KPIs) jako jsou počet získaných leadů, zdroje leadů, konverzní poměry nebo průměrný reakční čas lze využívat k identifikaci silných a slabých stránek jednotlivých procesů.
 • Díky snadné tvorbě a duplikaci konverzních formulářů lze i velmi snadno a s mnimálními náklady provádět A/B testování, identifikovat nejúčinnější postupy a optimalizovat další kroky.
 • V rámci konkrétní implementace lze do procesu uzavírání leadu zařadit i volitelnou žádost o zpětnou vazbu zákazníka. Jeho případná reakce je pak uložena k danému leadu a výsledky lze dále statisticky vyhodnocovat, ať směrem k obchodníkovi, tak směrem ke konrétní kampani.

Závěr

Získávání a zpracování obchodních poptávek jsou kritickými aspekty lead managementu. Správně nastavená lead management aplikace vám umožní zvýšit efektivitu vašeho prodejního týmu, identifikovat klíčové poptávky a efektivně je zpracovávat. To vše v konečném důsledku zlepší váš podnikový výkon, pomůže vám konkurovat v dnešním rychle se měnícím obchodním prostředí a získávat si loajální zákazníky. Investice do moderní lead management aplikace může být klíčovým krokem k dosažení dlouhodobého úspěchu vašeho podnikání.

Spravujte všechny své obchodní poptávky efektivně a přehledně na jednom místě

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.

Mám zájem o GROWITO trending_flat

Mám zájem o GROWITO

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.