Na rychlé reakci při přebírání nových leadů v lead managementu opravdu záleží

calendar_month 1. 8. 2023      person  Jiří Anderle

Pro moderní byznys hrají leady klíčovou roli při dosahování úspěchu a udržení konkurenceschopnosti firem. Lead management je proces získávání a správy potenciálních zákazníků od jejich prvotního zájmu až po uzavření obchodu. Důkladná správa leadů může přinést mnoho výhod, ale klíčovým faktorem, který může zásadně ovlivnit úspěch, je rychlá reakce na nově generované leady. Pojďme se na to podívat podrobněji.

GROWITO - Na rychlé reakci při přebírání nových leadů v lead managementu opravdu záleží

Šance na konverzi se snižuje s časem

Jedním z klíčových důvodů pro rychlou reakci na nové leady je fakt, že šance na konverzi klesá s časem. Když se potenciální zákazník poprvé zajímá o produkt nebo službu, je jeho zájem nejvyšší. Pokud firma neodpoví na jeho dotaz či poptávku v co nejkratším čase, může ztratit jeho zájem a tím i potenciální obchod. Lidé totiž mají tendenci vybírat z možností, které jsou pro ně dostupné a přinášejí co nejrychlejší odpověď.

GROWITO

Lead management GROWITO je navržený tak, aby uživatelé pracovali s leady především aktivně a efektivně a nedocházelo tak k ochlazení zájmu potenciálních zákazníků a tím se nesnižovala jejich pravděpodobnost na koncovou konverzi.

  • Reakce na poptávku v GROWITU probíhá v reálném čase. V okamžiku vygenerování leadu platforma GROWITO odesílá notifikační e-mail všem dotčeným obchodníkům s výzvou k převzetí poptávky.
  • Po převzetí leadu konkrétním obchodníkem je zákazník automaticky vygenerovaným e-mailem informován a jsou mu odeslálny kontaktní údaje tohoto obchodníka. Šablonu tohoto e-mailu lze upravit dle firemní identity uživatele.
  • GROWITO umožňuje v rámci obchodního procesu zaznamenávat provedené akce a plánovat akce budoucí. Naplánované akce má každý obchodník k dispozici přehledně v kalendáři.
  • V rámci konkrétní implementace lze do procesu uzavírání leadu zařadit i volitelnou žádost o zpětnou vazbu zákazníka. Jeho případná reakce je pak uložena k danému leadu a výsledky lze dále statisticky vyhodnocovat, ať směrem k obchodníkovi, tak směrem ke konrétní kampani.

Poskytnutí informací včas buduje důvěru

Rychlá reakce nejen zvyšuje šance na konverzi, ale také staví důvěru u potenciálního zákazníka. Když firma okamžitě odpoví na zájem zákazníka a poskytne mu požadované informace, ukazuje, že si váží jeho času a je ochotná mu vyjít vstříc. Toto prokázání pozornosti a péče může zvýšit pravděpodobnost, že se zákazník rozhodne uzavřít obchod s danou firmou.

Zvýšení efektivity procesu

Rychlá reakce na nové leady také zvyšuje efektivitu celého procesu lead managementu. Pokud se nové leady nezpracovávají včas, může to vést k akumulaci nevyřízených požadavků a chaosu v komunikaci s potenciálními zákazníky. To zase může snížit efektivitu týmu, protože se bude muset vypořádávat se starými i novými požadavky najednou.

Konkurenční výhoda

Rychlost je v konkurenčním prostředí klíčovým faktorem. Firma, která reaguje rychleji než její konkurence, může získat značnou výhodu. Rychlá reakce na nové leady ukazuje, že firma je efektivní a schopná rychle uspokojit potřeby zákazníků. To může být rozhodujícím faktorem pro to, aby si zákazník vybral právě tuto firmu před konkurencí.

Automatizace a sledování

Rychlá reakce na nové leady může být docílena pomocí automatizace procesů. Použitím moderních nástrojů a softwarů pro sledování a zpracování leadů může firma okamžitě obdržet notifikaci o novém zájmu zákazníka a přidělit ho kvalifikovanému členovi týmu. To umožňuje okamžitou reakci na nové leady a usnadňuje správu potenciálních zákazníků.

Závěr

K získání nových zákazníků je důležité využít každou příležitost. Rychlá reakce na nové leady je klíčovým faktorem pro úspěch v lead managementu. Zvyšuje šance na konverzi, buduje důvěru u zákazníků, zvyšuje efektivitu procesu a poskytuje konkurenční výhodu. Použitím moderních nástrojů a automatizace lze tento proces ještě více zefektivnit a zajistit, že každý nový lead bude co nejrychleji a nejefektivněji zpracován.

Spravujte všechny své obchodní poptávky efektivně a přehledně na jednom místě

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.

Mám zájem o GROWITO trending_flat

Mám zájem o GROWITO

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.