Persona

Persona, v kontextu marketingu a uživatelského designu, je podrobný fiktivní profil ideálního zákazníka nebo uživatele. Tento koncept je zásadní pro pochopení a zaměření se na specifické potřeby, chování a motivace vybraného cílového publika.

Persona

Persona je vytvořena na základě analýzy skutečných dat o zákaznících a uživatelích a pomáhá marketingovému či produktovému týmu lépe porozumět a efektivněji oslovit své publikum tím, že se dokáží lépe vcítit do specifických potřeb a přání skutečných lidí, místo abstraktních trhových segmentů.

Podrobnější popis konceptu persony může zahrnovat například následující aspekty

 1. Demografie
  Persona obvykle zahrnuje základní demografické údaje jako věk, pohlaví, vzdělání, povolání a příjmová úroveň. Tyto informace pomáhají vytvořit základní obraz o tom, kdo persona je.
 2. Osobnostní charakteristiky
  Kromě demografických informací persona zahrnuje také charakteristiky jako jsou zájmy, hodnoty, postoje a životní styl. Tyto informace pomáhají pochopit, co motivuje osobu a jaké faktory ovlivňují její rozhodování.
 3. Zvyky a chování
  Detailní informace o chování, nákupních zvycích a online aktivitách osoby poskytují užitečné náhledy na to, jak persona interaguje s produkty nebo službami.
 4. Výzvy a bariéry
  Identifikace výzev a bariér, kterým persona čelí při dosahování svých cílů nebo při používání produktu nebo služby, je klíčová pro pochopení, jak jí nejlépe usnadnit její zákaznickou cestu.
 5. Potřeby
  Persona by měla zahrnovat konkrétní cíle a potřeby, které ovlivňují její rozhodnutí a chování. To může zahrnovat profesní cíle, osobní preference nebo problémy, které potřebuje vyřešit.
 6. Preferované komunikační kanály
  Informace o tom, kde a jak persona hledá informace a jaké kanály preferuje pro komunikaci (například sociální média, e-mail, tradiční média), pomáhá určit, kde a jak s ní nejlépe komunikovat.
 7. Zákaznické cesty
  Persona by měla zahrnovat různé scénáře zákaznických cest (Customer journeys), které popisují, jak persona interaguje s produktem nebo službou v různých situacích.
 8. Osobní názory a výroky
  Někdy se do profilu persony zahrnují i fiktivní citace nebo výroky, které reprezentují typické názory nebo postoje osoby. To pomáhá týmu se ještě lépe vcítit do persony.

Spravujte všechny své obchodní poptávky efektivně a přehledně na jednom místě

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.

Mám zájem o GROWITO trending_flat

Mám zájem o GROWITO

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.