Konverzní trychtýř

Konverzní trychtýř, nebo též obchodně marketingový trychtýř, je konceptuální model, který detailně ilustruje postupný proces transformace běžného návštěvníka webu na platícího zákazníka. Tento model je základem pro pochopení chování zákazníků a pro optimalizaci marketingových a prodejních strategií. Svoji podstatou se jedná o souhrn marketingového konverzního poměruobchodního konverzního poměru.

Konverzní trychtýř

Samotné přirovnání k trychtýři je třeba brát pouze v rámci vizuální podoby – od širšího počátku k užšímu konci. Z funkčního hlediska je pro lepší představu znázornění v podobě sady na sebe navazujících sít – od hrubého až po jemné. Celý obchodně marketingový proces lze pak vnímat jako snahu o dosažení co možná nejhrubších sít v celém řetězci.

Základem konverzního trychtýře je tedy představa, že cesta zákazníka k nákupu není okamžitá, ale skládá se z několika klíčových kroků, během kterých má značka možnost ovlivnit rozhodování a motivaci zákazníka. Tyto kroky lze rozdělit do několika fází, kde každá fáze reprezentuje jedno z výše zmíněných sít.

 1. Povědomí o značce (Brand Awareness)
  V této počáteční fázi je hlavním cílem přitáhnout pozornost potenciálních zákazníků. Toho lze dosáhnout různými způsoby, jako je SEO, PPC reklamy, sociální média, obsahový marketing nebo tradiční reklamní kanály. V této fázi zákazník možná ještě ani neví, že potřebuje produkt nebo službu, kterou nabízíte.
 2. Zájem (Interest)
  Po získání povědomí zákazník začíná projevovat zájem o značku a produkty. Je to fáze, kdy je třeba udržet pozornost takto vzniklého leadu poskytováním hodnotného a přesvědčivého obsahu, který informuje.
 3. Rozhodování (Decision)
  V této fázi zákazník vážně zvažuje nákup. Marketingové a obchodní snahy se zaměřují na posílení přesvědčení o unikátní hodnotě nabídky a odlišení od konkurence. Hodnocení, demonstrace produktů, speciální nabídky nebo exkluzivní obsah mohou v této fázi sehrát klíčovou roli.
 4. Akce (Action)
  Posledním krokem je samotná obchodní konverze, kde se zákazník skutečně rozhodne a uskuteční nákup produktu či služby. Zde je klíčové zajistit, aby byl celý finální proces práce se zákazníkem proběhl hladce.

V konečném důsledku je konverzní trychtýř životně důležitým modelem pro porozumění a optimalizaci online podnikání. Jeho průběžná analýza a vylepšování vedou k hlubšímu pochopení zákazníků a k vytváření efektivních marketingových strategií.

Spravujte všechny své obchodní poptávky efektivně a přehledně na jednom místě

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.

Mám zájem o GROWITO trending_flat

Mám zájem o GROWITO

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.