A/B testování

A/B testování je proces, při kterém se srovnávají dvě verze webové cílové stránky nebo aplikace, aby se zjistilo, která z nich má vyšší konverzní poměr nebo lépe splňuje jiné stanovené cíle. Jedná se o jednu z nejdůležitějších metod používaných v rámci optimalizace konverzního poměru (CRO). Pomáhá odstranit předpoklady a spekulace z rozhodovacího procesu a umožňuje učinit informovaná rozhodnutí založená na datech. Pod pojem A/B testování je možné zahrnout i multivariantní testování, kdy je stejným způsobem testováno i více než dve varianty najednou.

A/B testování

Podrobný popis procesu A/B testování zahrnuje několik klíčových kroků a aspektů

 1. Výběr testovaného prvku
  Nejprve je třeba identifikovat konkrétní prvek (nebo prvky) na webové stránce nebo v aplikaci, který chcete testovat. To může být cokoli od textu CTA tlačítka, barvy, umístění konverzního formuláře, až po celkový design.
 2. Vytvoření dvou verzí (A a B)
  Vytvoříte dvě verze testovaného prvku - verzi A (kontrolní verzi, obvykle stávající design) a verzi B (modifikovanou verzi). Rozdíl mezi verzemi by měl být dostatečně specifický, aby bylo možné přesně určit, co způsobilo jakékoli změny v chování uživatelů.
 3. Náhodné rozdělení uživatelů
  Uživatelé jsou náhodně rozděleni do dvou skupin, přičemž každá skupina vidí jednu z verzí. Důležité je, aby každý uživatel viděl pouze jednu verzi, aby byly výsledky testu validní.
 4. Sběr a analýza dat
  Během testu se shromažďují data o uživatelském chování na obou verzích webové stránky. Zaznamenávají se metriky jako konverzní poměr, doba strávená na stránce, míra odchodu a další relevantní metriky.
 5. Hodnocení výsledků
  Po ukončení testu se porovnají výsledky obou verzí. Cílem je zjistit, která verze dosáhla lepších výsledků ve smyslu konverzního poměru nebo jiných předem stanovených cílů.
 6. Implementace vítězné verze
  Pokud test ukáže, že modifikovaná verze B je účinnější, obvykle se stane novou standardní verzí webové stránky. Pokud není rozdíl statisticky významný, může být vhodné ponechat původní verzi nebo pokračovat v dalších testech s jinými modifikacemi.

Spravujte všechny své obchodní poptávky efektivně a přehledně na jednom místě

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.

Mám zájem o GROWITO trending_flat

Mám zájem o GROWITO

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.