Konverzní formulář

Konverzní formulář je prvek na webových stránkách nebo landing page, jehož hlavním účelem je sbírat informace od návštěvníků a přeměňovat je v potenciální zákazníky – leady, klienty nebo předplatitele. Tento formulář je navržen tak, aby maximalizoval počet uživatelů, kteří vyplní a odešlou své údaje, což je základní krok v procesu generování leadů a jejich následné konverze na zákazníky.

Konverzní formulář

Konverzní formuláře představují přímý spoj mezi návštěvníky webu a obchodním úspěchem. Efektivní formuláře nejen zvyšují počet leadů, ale také zlepšují kvalitu a relevanci získaných informací, což napomáhá nejen následnému vedení leadu ke konverzi, ale i efektivnější marketingové komunikaci.

Důležité aspekty fungujícího konverzního formuláře

 1. Umístění a design
  Konverzní formuláře by měly být umístěny na strategických místech webových stránek, kde jsou nejvíce viditelné a přístupné. V případě specializovaných cílových konverzních stránek je pak konverzní formulář jejich ústředním prvkem. Design formuláře by měl být jednoduchý, čistý a vizuálně přitažlivý, aby podporoval vyplnění a odeslání.
 2. Počet a typ polí
  Efektivní konverzní formuláře obvykle obsahují omezený minimálně potřebný počet polí, aby se minimalizovala námaha pro uživatele a zvýšila pravděpodobnost vyplnění. Políčka mohou zahrnovat základní kontaktní informace, jako je jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo, a mohou být rozšířena o další specifické informace relevantní pro danou obchodní nabídku a navazující automatizovanou kvalifikaci leadu.
 3. Výzva k akci (CTA)
  Každý konverzní formulář by měl obsahovat jasnou a výraznou výzvu k akci (Call to Action), která uživatele motivuje k vyplnění a odeslání formuláře. Tato výzva by měla být formulována přesvědčivě a měla by jasně naznačovat, co uživatel získá po odeslání formuláře.
 4. Uživatelská přívětivost
  Konverzní formuláře by měly být intuitivní, snadno navigovatelné, s jasnou identifikací povinných položek a optimalizované pro různá zařízení, včetně mobilních telefonů a tabletů. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že uživatelé vyplnění formuláře úspěšně dokončí a odešlou.
 5. Zpětná vazba a potvrzení
  Po odeslání formuláře je důležité poskytnout uživateli okamžitou zpětnou vazbu, například zobrazením zprávy o úspěšném odeslání (tzv. „Thank You Page“) nebo odesláním potvrzovacího transakčního e-mailu, který může ve specifických případech plnit funkci tzv. „Double opt-in“ - dvojitého ověření uživatele. To zvyšuje důvěru v proces a posiluje vztah s potenciálním zákazníkem.
 6. Testování a optimalizace
  Pro zlepšování konverzního poměru je výhodné i testování různých verzí konverzních formulářů (například pomocí A/B testování). S každou i banální úpravou je pak důležité vždy celý proces vyplnění, odeslání a uložení získaných dat důkladně otestovat. K tomu lze využít různé automatizační nástroje, které zajistí bezchybný průběh testu s výraznou úsporou času.
 7. Zabezpečení a ochrana soukromí
  Konverzní formuláře musí respektovat soukromí uživatelů a garantovat následné zabezpečení shromážděných dat. To zahrnuje dodržování předpisů o ochraně osobních údajů GDPR a informace o účelu zpracovávání odeslaných údajů.

Spravujte všechny své obchodní poptávky efektivně a přehledně na jednom místě

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.

Mám zájem o GROWITO trending_flat

Mám zájem o GROWITO

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.