Lead - Obchodní příležitost

Termín „lead“, neboli obchodní příležitost, se vztahuje k osobě nebo organizaci, která projevila zájem o produkt nebo službu a je považována za potenciálního zákazníka. Lead může pocházet z různých zdrojů – online marketingových kampaní, prostřednictvím webové stránky, osobních doporučení nebo přímých kontaktů na obchodních akcích. V online marketingu je generování leadů hlavním cílem a představuje první krok v celém prodejním procesu.

Lead - Obchodní příležitost

Základní pojmy

 1. Agregace leadů
  Proces agregace leadů zahrnuje aktivity, jako jsou online marketingové kampaně, vyhledávání na sociálních médiích, SEO (optimalizace pro vyhledávače), PPC reklamy, obsahový marketing nebo off-line kanály. Leady jsou agregovány do jednotného systému pro další zpracování – lead management.
 2. Kvalifikace leadů
  Ne všechny leady jsou stejně hodnotné a v obecném pohledu problematiky lead managementu by mělo platit, že kvalita je upřednostňována před kvantitou. Proces kvalifikace leadu zahrnuje hodnocení, zda je lead skutečně potenciálním zákazníkem, zda má zájem o nabízené produkty nebo služby. Jeho potenciál na konverzi může být posuzován například i dle původu leadu.
 3. Segmentace leadů
  Segmentace leadů je proces, kdy se leady třídí do různých skupin a poté se ručně nebo automaticky přiřazují jednotlivým prodejcům podle specifických faktorů. Tento postup zahrnuje posuzování leadů podle demografických údajů, vyjádřených preferencí, typu a původu leadu, jakož i podle toho, v jaké fázi se nacházejí v rámci prodejního procesu.
 4. Práce s leadem – vedení ke konverzi
  Lead, který není okamžitě připraven k nákupu, může být postupně veden ke konverzi prostřednictvím pravidelné komunikace, poskytování relevantních informací, marketingových impulsů, edukativních materiálů nebo přizpůsobených nabídek. Cílem je udržet zájem a postupně vést lead ke konverzi.
 5. Technologické nástroje
  Pro efektivní správu většího množství leadů se využívají specializované obchodně marketingové nástroje, které umoňují i pokročilejší automatizace marketingu, analýzu a komunikaci s leady. Obchodní příležitosti jsou generovány marketingovým teamem či oddělením a poté předány prodejnímu týmu pro další zpracování. Efektivní komunikace a koordinace mezi těmito týmy jsou klíčové pro úspěšnou konverzi leadů na zákazníky.
 6. Měření a analýza
  Sledování úspěšnosti leadů, měření konverzních poměrů, analýza původůzdrojů leadů jsou důležité pro hodnocení efektivity marketingových a prodejních strategií a pro další optimalizaci procesů.

Spravujte všechny své obchodní poptávky efektivně a přehledně na jednom místě

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.

Mám zájem o GROWITO trending_flat

Mám zájem o GROWITO

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.