Generování leadů

Generování leadů (Lead Generation) je proces v online marketingu a obchodních operacích, jehož cílem je identifikovat a získávat potenciální zákazníky. Tento proces se může realizovat jak z vlastních, tak z placených zdrojů a často se opírá o konverzní formuláře jako hlavní nástroj pro sběr informací od potenciálních zákazníků.

Generování leadů

Generování leadů je komplexní a multidisciplinární proces, který vyžaduje pečlivé plánování, provedení a neustálou analýzu. Jeho úspěch spočívá v přesném cílení, efektivním využívání dostupných zdrojů a schopnosti vedení získaných leadů k dosažení maximální konverze.

Možnosti generování leadů

 1. Vlastní zdroje
  Tyto zdroje zahrnují vlastní webové stránky a landing page, blogy, SEO (optimalizace pro vyhledávače), e-mailový marketing a obsahový marketing. Cílem je přilákat návštěvníky na webové stránky a přesvědčit je k interakci, ideálně k vyplnění konverzního formuláře, případně k registraci pro odběr newsletteru nebo stažení dokumentů či vygenerování osobního slevového kódu.
 2. Placené zdroje
  Zahrnují placené reklamní kampaně na sociálních médiích (například Facebook Lead Ads), PPC (například Google Ads) reklamy ve vyhledávačích, placené reklamy na jiných webových stránkách a nebo partnerské programy. Tyto zdroje umožňují cíleně oslovit specifické segmenty publika a generovat tak kvalifikovanější leady.
 3. Konverzní formuláře
  Jsou klíčovým nástrojem pro shromažďování kontaktů a dalších důležitých informací od potenciálních zákazníků. Formuláře mohou být umístěny na různých místech webových stránek, v rámci reklam nebo v obsahu stahovatelných materiálů. V rámci čistě konverzních kampaní je ideální volbou tyto formuláře umísťovat do specializovaných cílových neboli konverzních stránek (landing pages).
 4. Integrace s prodejními procesy
  Efektivní generování leadů vyžaduje úzkou spolupráci mezi marketingovým a prodejním týmem. Leady generované marketingem by měly být automatizovaně kvalifikovány a v reálném čase předány prodejnímu týmu pro další zpracování.
 5. Technologie a nástroje
  Pro efektivní generování leadů je výhodné používat technologie a nástroje, které umožňují jednoduchou tvorbu a úpravy konverzních formulářů včetně jejich umístění do požadovaných webových stránek. Tyto nástroje pomáhají také sledovat a analyzovat úspěšnost různých strategií generování leadů a poskytují užitečné informace pro další optimalizaci.

Spravujte všechny své obchodní poptávky efektivně a přehledně na jednom místě

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.

Mám zájem o GROWITO trending_flat

Mám zájem o GROWITO

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.