Původ leadu

Původ leadu označuje místo, kde potenciální zákazník (lead) vygeneroval konverzi tím, že vyplnil a odeslal konverzní formulář. V rámci multikanálové strategie bývají tato místa různá a vzájemně se doplňují. Jedná o dlouhodobé (long term) kanály jako firemní webové stránky nebo specializované produktové nabídky. A dále pak jednoúčelové kampaňové landing page s konverzním formulářem nebo lead ads kampaně v sociálních sítích. Rozpoznání a analýza původu leadů vede k identifikaci kanálů, které jsou nejúčinnější z hlediska generování kvalitních leadů a především z hlediska obchodního konverzního poměru.

Původ leadu

Strategie využívání původu leadů

  1. Multikanálový přístup
    Využívání širokého spektra kanálů pro generování leadů a jejich agregace do jednotného nástroje pro další zpracování poskytuje klíčové informace o tom, které kanály generují nejvíce a nejkvalitnějších leadů s vysokým konverzním poměrem. Tento přístup umožňuje optimálně alokovat marketingové a prodejní zdroje.
  2. Využívání konverzních formulářů
    Snadné vytváření a nasazení různých typů konverzních formulářů pro různé marketingové kanály může například pomocí A/B testování a následné segmentace leadů odhalit nové segmenty trhu nebo personalizovat marketingové nabídky pro různé skupiny leadů.

Spravujte všechny své obchodní poptávky efektivně a přehledně na jednom místě

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.

Mám zájem o GROWITO trending_flat

Mám zájem o GROWITO

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.