Remarketing / Retargeting

Remarketing (event. retargeting) je pokročilejší technika online marketingu, která umožňuje opětovně oslovovat návštěvníky webové stránky, kteří opustili stránku bez provedení žádané konverzní akce, jako je vygenerování leadu (vyplnění konverzního formuláře) nebo nákup produktu.

Remarketing / Retargeting

Tato strategie je založena na předpokladu, že osoby, které již projevily zájem o nabízené služby či produkty, jsou kvalifikovanějšími potenciálními zákazníky a mají vyšší pravděpodobnost konverze při dalším oslovování.

Remarketing je účinnou strategií pro zvyšování konverzí, případně posílení povědomí o značce (brand awareness). Oslovuje uživatele, kteří již projevili pasivní zájem o produkt nebo službu, a tím teoreticky zvyšuje pravděpodobnost, že tito uživatelé dokončí konverzi. Nicméně je důležité zacházet s remarketingem citlivě, aby nedošlo k negativnímu vnímání značky nebo k pocitu obtěžování ze strany uživatelů.

Fáze realizace remarketingových kampaní

  1. Sledování návštěvníků
    Remarketing začíná nasazením speciálního sledovacího kódu (například neviditelného obrázku - pixelu nebo cookie záznamu) na webové stránky. Tento kód umožňuje anonymně sledovat návštěvníky a jejich chování na stránce.
  2. Vytváření a segmentace publik
    Návštěvníci jsou segmentováni podle různých kritérií, jako je typ produktu, který prohlíželi, doba strávená na stránce, neúspěšný pokus o odeslání konverzního formuláře nebo přidání produktu do košíku e-shopu bez dokončení objednávky. Tato segmentace umožňuje cílit reklamy specificky a velmi efektivně.
  3. Personalizované reklamy
    Na základě shromážděných dat jsou vytvářeny personalizované reklamní kampaně, které jsou přizpůsobeny chování a zájmům jednotlivých publik. Tyto reklamy mohou být zobrazeny na různých platformách, sociálních médií, vyhledávačů a stránek zapojených do reklamních sítí.

Spravujte všechny své obchodní poptávky efektivně a přehledně na jednom místě

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.

Mám zájem o GROWITO trending_flat

Mám zájem o GROWITO

Kontaktujte nás a zjistěte, jak implementovat GROWITO i ve vaší firmě.